1114 Shady Point Road, Huddleston, VA, 24104 MLS:835678